Foto: Magnus Borg

Sommar på kyrkogården

Nyhet Publicerad

Följande händer och har hänt på Piteå församlings kyrkogårdar.

Sköna sommartid med förhoppningsvis ljumma dagar och kvällar. Kanske tar du en promenad på en kyrkogård och låter tankarna vandra. Följande händer och har hänt på Piteå församlings kyrkogårdar:

  • Planteringar på gravar blev färdigt strax innan midsommar.
  • Nu i juli återupptas arbetet med att renovera grusgångarna på Öjeby kyrkogård. Där är fokus att förbättra tillgängligheten och göra ett starkare helhetsintryck av miljön. Kantstenar som sätts in på de nya gångarna är sju centimeter höga och är till för att undvika att ogräs ska växa på gångarna. De är också bra när det regnar, för vattnet följer kantstenen ner till brunnar istället för att hamna på gräsmattan.
  • På Hedens kyrkogård i Böle står en minneslund- och askgravlund snart färdig. Slutbesiktning sker i augusti. Detta blir en plats för rekreation, vila och stillhet, omgivet av den vackra skogen.
  • Kvällstid vattnas kyrkogårdarna i Piteå, Öjebyn och Heden med hjälp av automatisk bevattning
  • I sommar säkras gravstenarna på Rönnfältet på Öjeby kyrkogård och på Piteå kyrkogård. Piteå församling arbetar återkommande just med säkring av gravstenar för att skapa en miljö där gravstenar står stadigt, det är också en fråga om säkerhet.
  • Söndag 14 augusti kl. 10.30-13.30 hålls kyrkogårdsdag i Långträsk (kyrkan med omgivande kyrkogård).

Vi vill tillgodose de önskemål som finns från anhöriga och allmänheten och därigenom skapa en vacker plats för eftertanke och känsla av samhörighet med tidigare generationer. Hör av er om ni har några frågor eller funderingar.