Varför ligger gravstenen ned?

Nyhet Publicerad

Besökare på Eds kyrkogård har kanske noterat vissa gravstenar som placerats liggande vid gravvården. Detta kan bero på att de inte klarar av de säkerhetskrav som ställs på infästning.

Det händer att gravvårdar (gravstenar) släpper i sin gjutning eller dubbning och blir instabila. Det kan bero på att marken rör sig eller att fästmaterial rostar.

Dessa gravstenar utgör en risk för besökare och de som arbetar på kyrkogården. På uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram anvisningar för hur en säkerhetskontroll på äldre stenar ska genomföras.

Test av gravstenar utförs med jämna mellanrum. Kyrkogårdsförvaltningen har testat och markerat upp de gravstenar på Eds kyrkogård vilka inte klarat provet. Gravrättsinnehavare kontaktas om det finns en känd adress.

Gravanordningen ägs av gravrättsinnehavaren. Därför är det enligt begravningslagen denna som ansvarar för att gravvården/stenen sitter fast och är säker.

Kyrkogårdsförvaltningen i Eds församling kommer att, mot ersättning, kunna erbjuda berörda gravvårdsinnehavare åtgärder av brister.

Gravrättsinnehavaren har i normala fall ett halvår på sig att åtgärda stenen. Gravstenar som inte blivit åtgärdade ska tas bort av gravrättsinnehavaren eller överlåtas på kyrkogårdsförvaltningen.

Gravstenar som av olika orsaker inte blir åtgärdade kan i vissa fall istället placeras liggande om det görs enligt god gravkultur.