KsSkr 2016:07 Svenska kyrkans kapitalsituation

kyrkostyrelsens skrivelser till kyrkomötet 2016

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet