KsSkr 2016:04 Jämställdheten i Svenska kyrkan

kyrkostyrelsens skrivelser till kyrkomötet 2016

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet