Nordiskt biskopsmöte på Gotland

Nyhet Publicerad Ändrad

Under fem dagar, med start den 27 juni, samlas biskopar från hela Norden till biskopsmöte i Visby.

Under veckan berörs viktiga och aktuella frågor inom flera områden; teologi, kulturarv, kyrka och samhälle. Bland föredragshållarna finns kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke, överbefälhavare Micael Bydén och teologiprofessor Jayne Svenungsson. Gudstjänstliv och studiebesök vid Roma kloster och i gotländska kyrkor är också centrala delar av programmet (se nedan).   

 Det nordiska biskopsmötet samlas vart tredje år med roterande värdskap mellan de fem lutherska kyrkorna i Norden, och i år är det alltså Svenska kyrkans tur att vara värd. Senast det ägde rum i Sverige var 2001, då i Vadstena. Mötet är ett tillfälle för gemensam fortbildning och kompetensutveckling samt delande av erfarenheter från uppdraget som biskop i de nordiska folkkyrkorna.

Program hittar du här