Midsommarhelgen

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkommen på någon av våra gudstjänster under midsommar

Arvika Västra och Arvika Östra församling

Midsommardagen 11.00 Friluftsgudstjänst, kyrkparken.
Klas Nilsson. Åke Skommar.

Söndag 11.00. Högmässa i Älgå kyrka
Alf Dalberg. Annika Lindahl. Carola Riddargård. Catharina och Roland Algesten, sång. Kyrkkaffe, hembygdsgården. Buss från Trefaldighetskyrkans församlingshem, 10.00 via torget i Arvika, samt Sulvik. Åter till Arvika från Älgå hembygdsgård.

Brunskogs församling

Midsommardagen 14.00  Friluftsgudstjänst, Frödingstenen, Skutboudden.
Anna Ekenbäck. Annika Lindahl. Kaffeservering, Drängstugan.

Glava församling

Midsommardagen 11.00. Friluftsgudstjänst på den gamla kyrkplatsen
Gladiswall i Hillringsberg.
 Bengt Larne och Annika Lindahl. Medtag kaffekorg och något att sitta på. Vid regn hålls gudstjänsten i hembygdsgården. 

Söndag 11.00. Högmässa i Älgå kyrka
Alf Dalberg. Annika Lindahl. Carola Riddargård. Catharina och Roland Algesten, sång. Kyrkkaffe, hembygdsgården. Buss från Trefaldighetskyrkans församlingshem, 10.00 via torget i Arvika, samt Sulvik. Åter till Arvika från Älgå hembygdsgård.

Gunnarskogs församling

Midsommarafton i Gunnarskogs kyrka
22.30 Kyrkmarsch från Hembygdsgården. 23.00 Musik i midsommarnatt. Midsommarkören, Catharina och Roland Algesten, Karin Andersson, Peter Brorsson, Magnus Ericsson, Sven-Erik Gustafsson, Mia och Mikael Marin, Kristina Myhrman, Jon Nilsson, m.fl.
Kyrkans långhus reserveras för Kyrkmarschen. 

Midsommardagen på ängen i Jorsla
14.00 Friluftsgudstjänst i Jorsla. (2 km norr om Bogens kyrka), Lars Risberg. Spelmän Mia och Mikael Marin m.fl. Ta gärna med kaffekorg och stol. Vid regn är vi i Bogens kyrka.

 Söndag 11.00 Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården
Bengt Larne Peter Brorsson. Kaffe

Mangskogs församling

Söndag 11.00 Friluftsgudstjänst, Bytorp.
Karin Jansson. Laila Tidlund. Spelmän. Susanne Ribbing, flöjt. Medtag kaffekorg. Inomhus vid regn. Tipspromenad från parkeringen från, 10.

Stavnäs-Högeruds församling

Midsommardagen 11.00 Friluftsgudstjänst, Högeruds gamla kyrkplats.
Anna Ekenbäck. Birgit Schützer. Sång Ia Hultén. Kyrkkaffe på hembygdsgården. Vid regn i hembygdsgården.

Söndag 15.00 Gudstjänst, Tångeberg Sölje.
Anna Ekenbäck. Birgit Schützer. Sång Anders Andersson. Kyrkkaffe

Älgå församling

Midsommardagen 11.00 Gudstjänst, Hembygdsgården.
Alf Dalberg. Anna-Lena Björn. Fredrik Lundberg, fiol, Robert Henriksson, kontrabas. Kyrkkaffe

Söndag 11.00. Högmässa i Älgå kyrka
Alf Dalberg. Annika Lindahl. Carola Riddargård. Catharina och Roland Algesten, sång. Kyrkkaffe, hembygdsgården. Buss från Trefaldighetskyrkans församlingshem, 10.00 via torget i Arvika, samt Sulvik. Åter till Arvika från Älgå hembygdsgård.