Kyrkor och byggnader

Nyhet Publicerad

Vad har församlingen gjort för att dra ner på sina energikostnader?

När man genomför ett miljödiplomeringsarbete är det flera olika delar av kyrkans liv som man går igenom och tänker kring miljöfrågor i, till exempel gudstjänst, undervisning, och diakon. Men självklart är även kyrkor och byggnader i fokus.
–När man äger fastigheter har man ett långsiktigt tänk kring underhåll och byggnationer. Ett tema som går igen är använda, återanvända och bevara berättar Joseph Kabawi, fastighetsansvarig i Västermalms församling.

Skydda och vårda

Han ser det som sitt uppdrag att bevara, skydda och vårda kulturmiljön som består av K-märkta kyrkor och byggnader.
–Samtidigt måste byggnaderna miljöanpassas där det går. Det kan handlar om nya fönster, t ex har vi satt in isolerglas i Essinge kyrkas kyrkfönster eller att se över belysning och t ex installera LED-belysning som drar mycket mindre energi än vanliga lampor i församlingen. Viktigast är att minska energiförbrukningen genom t ex bra värme- och ventilationssystem.
–Vi har gått från tre olika elavtal till att vi har samma elbolag och endast förnyelsebar el. På Essingen hade man sedan tidigare bergvärme. Bergvärme fungerar ju förstås inte på Kungsholmen som har tunnelbanan i ett stråk under marken, men fjärrvärme fungera bra.

Bättre livsmiljö

Västermalms församling vill genom sitt arbete med miljödiplomering bidra till en bättre livsmiljö och förmedla hopp till kommande generationer.