Foto: Stefan Lindgren

Arbetet på Hedens kyrkogård i slutfasen

Nyhet Publicerad

Arbetet på Hedens kyrkogård börjar närma sig sitt slut. Ta en titt på hur arbetet ser ut för närvarande.

Arbetet med att anlägga minneslund och askgravlund på Hedens begravningsplats vid Johannes döparens kapell i Böle är i sitt slutskede. Under hösten beräknas arbetet vara färdigt.

För uppbyggnaden av minneslunden och askgravlunden har fokus legat på att dessa ska smälta in i den rofyllda skogsmiljön. Detta har bland annat gjorts genom att använda naturmaterial som sten och ängsgräs.

Förhoppningen är att allt ska vara färdigt hösten 2016. I avslutande skede genomförs bland annat fortsatt montering av stenmurar och planteringar.

Kontakt:
Stefan Lindgren, kyrkogårds- och fastighetschef, 0911-27 40 15.