Gagnefs kyrka.
Foto: Charlotta Rådman Frans

Vägkyrkan öppnar 4/7

Nyhet Publicerad

Hålls öppen dagligen 11.00-16.00 t o m 31/7

På vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00 är Gagnefs kyrka öppen för besökare under hela sommarperioden. Men från den 4/7 till 31/7 har vi möjlighet att ta emot dig på ett ännu bättre sätt. Då är Vägkyrkan öppen dagligen kl. 11.00 - 16.00. Medlemmar församlingens vägkyrkokommitté finns på plats för information om kyrkan.
Här kan du fika och titta närmare på den ståtliga kyrkobyggnaden och dess inventarier.

På den här platsen vid älven byggdes någon gång på 1200-1300-talet en liten träkyrka. På en del av träkyrkans grund byggdes i slutet av 1400-talet en välvd stenkyrka med sakristia och vapenhus. Under årens lopp förändrades kyrkan alltefter Gagnefs befolkning växte. Den största förändringen skedde i början av 1766 då grunden till den nuvarande kyrkan började läggas.

Kyrkan kommer att stängas under 2017 för renovering.

Varmt välkommen till Vägkyrkan i Gagnef!