Varför använder man radband?

Nyhet Publicerad

Bönen är en grundläggande del i vår relation till Gud, att be är en naturlig del i våra kristna liv.

Bönen är en grundläggande del i vår relation till Gud, att be är en naturlig del i våra kristna liv. Jesus uppmanar oss till bön och lär oss att be med orden ”Vår fader” (Matt 6:9-13). Men det är inte alltid enkelt att upprätthållen en regelbunden bön. Vi behöver hitta rutiner och former som kan vara till hjälp och stöd för bönen.

Stöd för bön

Att hitta stöd för bönen kan man göra på olika sätt, man kan finnas med i bönesammanhang som bönegrupper, eller be med tidegärden, färdiga böner för olika tider på dagen. Ett sätt att få goda bönevanor är att använda radband. Radband kan se olika ut men i grunden är det knutar eller pärlor på ett band, där varje pärla eller knut representerar en bön.

I flera av de stora religionerna

Radband förekommer i flera av de stora religionerna. Inom kristendomen kan radbanden ta lite olika former och uttryck. Ett mycket vanligt radband i den kristna kyrkan är rosenkransen, som framför allt förekommer i den katolska traditionen. Rosenkransens pärlor har bestämda böner för varje pärla och medan man ber mediterar man över Jesu liv, enligt ett visst mönster. I den ortodoxa traditionen förkommer det radband som är knutna i ett stycke av ullgarn. Användningen av bön kan vara lite olika med dessa radband, men ofta är det vanligt att be den korta Jesusbönen: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig.

Bär bönen med sig

Inom Svenska kyrkan har, sedan 20 år tillbaka, Frälsarkransen vuxit fram som en stark bönetradition. Frälsarkransen är skapad av den förre biskopen i Linköping Martin Lönnebo och består av 18 pärlor. Dessa 18 pärlor har 10 olika namn eller tema och vill täcka in hela det mänskliga och kristna livet.

Detta är några exempel på radband och bruket av dem. De är till för och skall användas som ett hjälpmedel i bönen och därmed i relationen till Gud. Det jag själv tycker är en stor fördel med radband är att man kan bära med sig den och på så sätt blir den en fysisk påminnelse om bönen och jag kan passa på att be när tillfälle ges.

Jag önskar dig alla lycka i din dagliga bön. Bön är liv.

Örjan Wenehult, präst i Mikaelskyrkan

orjan.wenehult@svenskakyrkan.se