Biskopens budskap till församlingarna i Lunds stift: ”Ansvar och respekt för andra ska stå i centrum”

Nyhet Publicerad

Det är inte fel att resa. Ibland är det viktigt att vi i kyrklig tjänst reser, både inom Sverige och utomlands. Men just eftersom vi reser en del är det angeläget att kunna visa att dessa resor är insatta i ett sammanhang och har ett tydligt syfte.

Det centrala är att vi tar ansvar för de pengar vi har till vårt förfogande och som människor som vill vara med har betalat. Ansvaret och respekten för andra står i centrum när vi planerar vår verksamhet. Det gäller oavsett om vi reser eller är på hemmaplan, oavsett om vi är i Sverige eller reser utomlands. Ibland får vi kritik för att vi reser för mycket, och ibland för att vi reser för lite.

Det är som kristen inte fel eller omoraliskt att dricka vin. Därför är det inte heller generellt fel att bjuda på det. När vi gör det ska det ske med ansvar och respekt.

Lunds stiftskansli har en fungerande resepolicy och alkoholpolicy. De står under ständig översyn. Jag rekommenderar alla församlingar att ansluta sig till dessa och anta dem i sina egna organ – om det inte redan är gjort.

Vi som arbetar i Svenska kyrkan förvaltar andras pengar. Det måste vi ta på allvar – med ansvar och respekt.

+ Biskop Johan Tyrberg