Sara Järlemyr, Kerstin Graff, biskop Johan Tyrberg, Elin Westerholm och Marcus Kilander.
Foto: Andrea Kollmann

Stiftet har fått fyra nya präster

Nyhet Publicerad Ändrad

Sara, Kerstin, Elin och Marcus är nyutexaminerade präster i Lunds stift. De vigdes andra söndagen i juni av biskop Johan Tyrberg i Lunds domkyrka.

Måhända ingen statistisk sanning men solen tycks alltid skina när det är prästvigning i Lunds domkyrka. Så även denna gång. Sara Järlemyr, Kerstin Graff, Elin Westerholm och Marcus Kilander strålade ikapp med junisolen på södra trappan för att fotograferas och gratuleras efter högmässan den 12 juni.

‒ Det känns verkligen jättebra. Ceremonin var så fin, man känner sig varmt mottagen av kyrkan, församlingen och alla som är här. Det är verkligen en bra start på det som komma skall. Själv börjar jag i Sjöbo församling på tisdag. Veckan har varit hektisk men vi har samtidigt känt oss väldigt väl omhändertagna. Det känns som om vi fyra mest har övat på prästvigningsceremonin i domkyrkan och ätit tillsammans. Men det var givetvis mer, vi hade till exempel en kväll med middag hos biskopen och så hade vi förstås examen, sa Marcus Kilander med en stor blomsterkvast i handen och många gratulanter på kö.

Prästvigningen började i procession med biskop Tyrberg, biskop emerita Christina Odenberg, domkyrkans prost och kaplan, fanbärare, stiftets företrädare, kyrkorådsledamöter och kyrkoherdarna från de församlingar där de nya prästerna ska börja sin prästbana. Och så kandidaterna själv, förstås. De benämns SMC, Sacri Ministerii Candidatus, när de tågar in och är färdiga präster - pastorsadjunkter första året - när de tågar ut. Biskop Johan Tyrberg höll en predikan eller ett vigningstal, varpå prästkandidaterna fick avge sin löften. De kläddes i stola och mässhake enligt sedvanlig ritual och fick sina prästbrev.

Nattvarden bereddes, de nya prästerna delade första nattvarden i yrket med besökarna i domkyrkan till Koralkörens sköna version av Bachs Jesu bleibet meine Freude och En vänlig grönskas rika dräkt i en änglalik hög tonart.

Du som vill fira gudstjänst med de nya pastorsadjunkterna framöver har fyra olika platser i Skåne att välja emellan. Kerstin Graff ska tjänstgöra i Borrby, Hammenhög och Stiby pastorat, Sara Järlemyr i Osby pastorat, Marcus Kilander i Sjöbo församling och Elin Westerholm i Löddebygdens församling.   

Andrea Kollmann

Om du är nyfiken på prästyrket kan du läsa artiklar, se film och kolla bloggar på https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/prast