Arvika pastorat om...

Nyhet Publicerad

Ekot och Aftonbladets granskningar av Svenska kyrkan.

Arvika pastorat har svarat och skickat in de uppgifter som Ekot bett om. Pastoratet har riktlinjer och policys som finns läsbara för anställda och förtroendevalda. Här finns bland annat riktlinjer för representation, resor i tjänsten, resor, konferenser och utbildningar.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa eller skicka e-post till kyrkoherde Valter Fryxelius, 0570 -72 82 10. valter.fryxelius@svenskakyrkan.se