Babysång i S:t Nikolai ökade stort i antalet besök förra året. I höst erbjuds babysång även i Martin Luthers kyrka.
Foto: Mona Davidsson

Mer babysång i höst!

Nyhet Publicerad

Församlingens öppna förskolor och babysång sätter nytt rekord! 3 499 småbarn besökte de öppna verksamheterna 2015 – en ökning med 1 080 jämfört med året innan. Och den uppåtgående trenden har fortsatt i år. I höst utökas grupperna med ”Babysång i Plåtkyrkan”!

– Vi har haft en rejäl ökning i år på vår öppna förskola, säger Liselotte Johansson som är fritidsledare i Martin Luthers kyrka.
Det är hon och organisten Marita Björck, förskollärare Eva Arvidsson och biträdande kyrkoherde Bo
Wallén som står bakom höstterminens satsning. Babysången startar tisdagen den 6 september kl 10.00 och fortsätter sedan varannan vecka till och med 15 november.
Och föräldrarna får också sitt – med start tisdag 13 september kl 18.30 blir det ”Vardagspaus”, en chans att kravlöst umgås med andra föräldrar. De träffarna äger rum varannan vecka till och med 22 november.
Ökningen i verksamheterna beror, tror förskolechef Åsa Landberg, bland annat på den stora inflyttningen av barnfamiljer på Kärleken.
– Öppna förskolan blir lite av en samlingsplats för nya familjer, säger hon. Och sedan den kommunala öppna förskolan i Norre katts park stängde är det fler som sökt sig till våra verksamheter i centrum.

musikgudstjänster ökar mest

Församlingen, som till årsskiftet var ett pastorat, kan också notera rejäla ökningar inom gudstjänstverksamheten. Drygt 1 500 gudstjänster och mässor under 2015 är ett trettiotal fler än året innan. Och antalet besökare har ökat stort: från totalt cirka 53 000 år 2014 till nästan 56 000 år 2015.
Störst är ökningen för musikgudstjänster – från 10 855 besökare till 14 226.
– Det är glädjande med den utveckling vi ser i Halmstads församling, säger kyrkoherde Magnus Aasa. Jag har personligen mött många som tackat för den generositet och det goda bemötande de upplever i våra kyrkor.
Församlingen har de senaste åren genomfört flera omorganisationer och samtidigt utökat personalstyrkan och verksamheterna – något som också avspeglas i statistiken.
– Vi vill verkligen tjäna halmstadborna och fortsätter att jobba på samma sätt även i fortsättningen, säger Magnus Aasa.

Text: Mona Davidsson

 

Traditionella högmässor hade något färre besökare förra året. Däremot lockade söndagsgudstjänst fler besökare. Mest populärt är musikgudstjänster – till exempel när gospelkören sjunger.
Traditionella högmässor hade något färre besökare förra året. Däremot lockade söndagsgudstjänst fler besökare. Mest populärt är musikgudstjänster – till exempel när gospelkören sjunger. Foto: Mona Davidsson