Granskning av Svenska kyrkan: Fel måste rättas till

Nyhet Publicerad Ändrad

Det är vår skyldighet att förvalta allas våra medlemspengar på ett ansvarsfullt sätt. Det säger ärkebiskop Antje Jackelén.

GRANSKNINGEN AV SVENSKA KYRKAN: FEL MÅSTE RÄTTAS TILL

- Det är vår skyldighet att förvalta allas våra medlemspengar på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det bra att media granskar oss. Det säger ärkebiskop Antje Jackelén. Hon fortsätter:

- Bara när vi har våra medlemmars förtroende har vi de medel vi behöver för att göra det stora arbete vi gör. Fel måste rättas till. Läs hela biskop Antjes uttalande på Svenskakyrkan.se

Där kan du också läsa generalsekreterare Helen Ottosson Lovén kommentar till kritiken mot utlandskyrkan, och biskop Eva Brunnes kommentar till kritiken mot Stockholms församlingars utlandsresor.

Antje Jackelén svarade också på kritiken i Aktuellt i SVT, 31 maj. Start: 19 min 20 sek in i programmet. 

Läs mer om granskningen på svenskakyrkan.se

Lundby församling 

Lundby församling var en av de många församlingar som Ekot kontaktade i början av året, och ombads lämna in redovisning av utlandsresor gjorda sedan 2010. Det gjordes och Ekots redaktion har, vad vi vet, valt att inte gå vidare med den informationen. 

Syftet med att resa bort, inom Sverige eller utomlands, är alltid att på ett eller annat sätt inhämta kunskap, inspiration och göra erfarenheter som kommer verksamheten till del. Vi är noga med att det alltid är arbetande resor – alltså resor som har program och begränsat med ”fri tid”. Vi har en miljöpolicy för resor, som säger att: "alla resor inom tjänsten ska väljas med omsorg om miljön utifrån ett hållbarhetsperspektiv."

Det är bra att media granskar medlemsstyrda organisationer som Svenska kyrkan. Det är viktigt att kyrkoavgiften och andra medel hanteras på ett ansvarsfullt sätt och kommer till nytta för kyrkans avsedda ändamål.

Kyrkorådet

Kyrkorådet hanterar de strategiska beslut som rör hela Lundby församling. I kyrkorådet ingår ett antal förtroendevalda och kyrkoherden.

Styrande dokument

Här kan du ta del av de styrande dokument för Lundby församling som kyrkorådet beslutat om.