Gammeldags marknad

Nyhet Publicerad

Malmköping Lörd 28/5

 

kl.10                    Ekumen.morgonbön i kyrkan

kl.12                    Flens Blåsorkester spelar vid tältet

kl.12.30              Malmabygdens Spelmän i kyrkan

kl.14                    Malmakören sjunger vid tältet