Den gamla kyrkogårdsexpeditionen har renoverats och ska nu inredas. I augusti kan förskolechef Åsa Landberg välkomna barn och personal till den nya småbarnsavdelningen.
Foto: Mona Davidsson

Ny avdelning på Vårhem

Nyhet Publicerad

Under våren har den gamla kyrkogårdsexpeditionen förvandlats till småbarnsavdelning. I mitten av augusti flyttar tio småttingar in i de nyrenoverade lokalerna. Och efter årsskiftet utökas antalet platser.

Vårhems förskola får med utökningen mer funktionella utrymmen, med en avdelning för ett- till treåringar och en avdelning för barn upp till sex år och däremellan ett rejält tilltaget personalrum.
Under sommaren utökas också lekytorna på tomten, genom att en bit av parkeringen ersätts med gräsmatta.
Efter årsskiftet utökas småbarnsavdelningen successivt till maximalt femton platser. Det blir möjligt dels genom de nya lokalerna dels genom utökning av personalstyrkan. Ytterligare en förskollärare är anställd och tillträder 1 januari. Småbarnsavdelningen har då 3,5 tjänster fördelade på fyra personer.
Avdelningen för tre- till femåringar har nitton barn inskrivna och personalen består av fyra personer, på 3,5 tjänster. Dessutom har förskolan egen kökspersonal.

Mer information om de fyra förskolor som drivs av Halmstads församling hittar du här: Halmstads församlings förskolor

Text: Mona Davidsson