Foto: Lisbeth Nilsson

Askgravplats

Nyhet Publicerad Ändrad

I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).
Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

OBS villkoren kan se olika ut på våra kyrkogårdar gällande askgravplats. 
Kontakta kyrkogårdexpeditionen på 0142-55210 för att få mer information.