Förtydliganden om Svenska kyrkans avtal 16

Nyhet Publicerad

Avbrott av semester endast vid synnerliga skäl

I Svenska kyrkans avtal finns sedan tidigare en regel om att en arbetstagare är skyldig att avbryta sin semester och återgå i arbete om synnerliga skäl finns. Nu kompletteras den regeln med att en sådan dag inte ska räknas som en semesterdag.  

Denna  regel kan endast tillämpas när semestern helt avbryts och arbetstagaren återgår i arbete. Det är endast arbetsgivaren som kan besluta om avbrott av semester, det vill säga regeln kan inte tillämpas om en arbetstagare blir störd på sin semester av annat skäl än på arbetsgivarens initiativ.  Arbetsgivaren kan också kräva att arbetstagaren ska fullgöra hela arbetsdagen eller arbeta de återstående timmarna vid ett annat tillfälle.  

För att undvika missförstånd kan det i många fall vara en fördel att komma överens om en policy för avbrott av semester inom organisationen.  

Diakoners arbetskläder

I det nya avtalet har diakoner som regelbundet deltar i gudstjänsten rätt till högtidskläder. Denna regel är inte ett ställningstagande i frågan om diakonernas ställning i gudstjänstlivet. Den typen av ställningstaganden är inte en kollektivavtalsfråga.  

Information för Svenska kyrkans arbetsgivare publiceras på arbetsgivarorganisationens intranätplats på Svenska kyrkans intranät (inloggning behövs ej).