Språkkurs i Karlshamn
Foto: Andrea Kollmann

De lär sig svenska medan de väntar

Nyhet Publicerad Ändrad

I en källarlokal i Karlshamn träffas en grupp kvinnor och män i blandade åldrar från Syrien varje vecka för att lära sig bassvenska. Det är Svenska kyrkan som anordnar kurserna som är en del av ett omfattande arbete med flyktingar i kommunen.

− ­­­­Vi måste kunna ta kontakt med folket här, kunna gå och handla och sådant där. Vi försöker att lära oss men svenska är svårt och allra svårast är uttalet. Ni har så många vokaler, nio stycken medan vi bara har tre i arabiskan: a, o, och i.

Sally Achour kom till Sverige i september förra året tillsammans med mamma, syster och kusin Marias familj. Pappa Souliman och tioåriga lillebrorsan gjorde sin flyktresa några månader senare och anlände till Karlshamn i februari. De berättar om resor de flesta av oss bara hört om på nyheterna i radio och tv. Många dagar och veckor till fots, med tåg, buss och taxi, flyg och båt, en färd på slingriga vägar via Grekland, Slovenien och Tyskland och ett flertal länder där emellan.

Sally och Souliman Achour gillar språkkursen.
Sally och pappa Souliman Achour vill snabbt lära sig svenska. Foto: Andrea Kollmann

− Det var långa resor och vi var väldigt väldigt trötta när vi kom fram, berättar Souliman som sitter i rullstol. Det gjorde den långa resan än besvärligare. Han vill gärna jobba som låg- och mellanstadielärare igen, något han gjort i hemlandet i 32 år innan familjen tvingades fly.

Idag är mamma hemma med lillebror som opererats för blindtarmen, annars brukar hon vara med på språkkursen medan pojken går i förberedande skolklass för nyanlända barn.

− Jag är sjuksköterska och jobbade på sjukhuset i Homs där vi kommer ifrån, på en avdelning för nyfödda och små barn. Så snart det går vill jag jobba som sjuksköterska igen här i Sverige. Under tiden söker jag jobb, vad som helst, men det är svårt att få något. Just nu så har jag fått praktik tre dagar i veckan på en vårdcentral. Så småningom tänker jag kanske flytta till Stockholm eftersom min pojkvän bor där. Vi ses inte så ofta som det är nu, säger Sally.

Kursen hålls i en föreningslokal i ett hyreshus i Karlshamn nära stationen. Grekiska flaggan i bordsformat, en kassettradio på en virkad spetsduk och ett underbart medaljonggolv från 1970-talet visar att tiden stått stilla i lokalen medan föreningar kommit och gått under årens lopp. Rummet har utrustats till klassrum av studieförbundet Sensus som också står för studiematerial och fika. Det är en del av den goda samverkan: Karlshamnsbostäder tillhandahåller lokal, Sensus material och Svenska kyrkan undervisar. Vid borden sitter tolv personer som väntar på asyl och uppehållstillstånd. Innan pappren är klara får de inte börja på SFI, Svenska för invandrare, men har förstås stort behov att lära sig språket och också att ha något vettigt att göra under den långa väntan.

Bygger för framtiden

Svenska kyrkan i Karlshamn håller i kurser på tio gånger med praktiska handfasta teman, en språkintroduktion som Magnus Arvidsson leder. Han är projektanställd för att samordna församlingens asylarbete med hjälp av centrala medel från Svenska kyrkan för flyktingfrågor. 

− Samordningsarbetet går främst ut på samverkan mellan alla aktörer som arbetar med asylärenden. Vi bygger upp goda kontakter med myndigheter och organisationer, tar del av varandras arbete, stöttar och lär av varandra. Jag samordnar också alla volontärer från samtliga samverkansparter. Idag rör det sig om ett par hundra personer. Det finns ingen poäng i att bara arbeta med våra egna från kyrkan. Lättast är det att få volontärer till språkkaféerna, svårast att engagera lärare till språkutbildningar. 

Magnus startade Facebookgruppen ”Vi som vill hjälpa flyktingar i Karlshamn” förra hösten, främst för att motverka negativa stämningar mot flyktingar.

Magnus Arvidsson språkkurs Karlshamn
Magnus Arvidsson Foto: Andrea Kollmann

− Den fick större gensvar än jag hade trott. Jag hoppades på kanske ett par hundra men idag har vi över tusen följare. Sidan är ett forum för aktiviteter och information.

Karlshamns pastorat har sökt centrala pengar från kyrkostyrelsen via Lunds stift som är öronmärkta för församlingarnas lokala arbete med flyktingar i en tid när behovet är större än någonsin. I Karlshamn är Magnus Arvidsson anställd på 75 procent med hjälp av projektmedel. Församlingen har bildat en asylgrupp som består av en diakon, en präst, en kurator och församlingsassistent med inriktning på barn och familj och Magnus. Gruppen går igenom vad som hänt, vad som ska göras, en del avsätts alltid till arbetsmiljö.

− En ganska stor del av min tid går åt till asylärenden och myndighetskontakter. Vi följer med asylsökande till myndigheter när de behöver få sina ärenden förklarade eller får avslag och behöver veta mer detaljerat vad det innebär. Och så lyssnar vi mycket. Det är fasansfulla berättelser vi får höra om död och lidande, om de familjemedlemmar som lämnats kvar. Som tur är har vi ju bra stödfunktioner i kyrkan, här finns folk som är proffs på samtal. Och även vi i personalen behöver det stödet ibland.

− Vidare fungerar vi också som stöd till andra aktörer. Till exempel så hör kommunen av sig ibland och behöver råd i olika frågor. Den stora flyktingströmmen har tagit dem på sängen och de vänder sig till oss som de vet har professionell personal. Överhuvudtaget är samverkansfunktionen det viktigaste av allt i det här arbetet. 

Idag har de igång språkutbildning, språkkaféer och en klädcentral för utlämning av kläder till de asylsökande. En stor del av arbetet rör kontakterna med Rådgivningsbyrån som ger juridisk hjälp i asylärenden och inte minst sociala kontakter, att finnas där och prata med människor som behöver. Samarbete med myndigheter och organisationer, samordningen av volontärerna handlar om att bygga för framtiden.

− Allt detta ska hålla för framtiden. Vi ska inte riskera att verksamhet tar slut ifall en eller flera personer slutar. Alla aktiviteter ska kunna pågå långt framöver. Det är vårt mål, säger Magnus Arvidsson.

Andrea Kollmann

 

Kontakta stiftskansliet för stöd

Vid Lunds stiftskansli finns handläggare som kan stötta din församling på olika sätt. Med hjälp av medel från kyrkostyrelsen kan vi nu förstärka vår satsning på stöd kring flyktingfrågor. Du är välkommen att kontakta oss för mer information. Vi kommer också gärna ut och besöker din församling. 

Läs mer här

 

Varför engagerar sig Svenska kyrkan i flyktingfrågan?

När Svenska kyrkan engagerar sig för den människa som flytt från svåra omständigheter och för att den som kommit till Sverige ska få en verklig chans att bli en del av det svenska samhället så är det ett uttryck för kärleken till medmänniskan, nästan.

Kyrkan betyder trygghet för familjen.

Familjen gick under jorden efter avslag

Fabio och Ariana och deras två barn är en av många familjer som lever papperslösa i Sverige. Vi träffar dem i en av Svenska kyrkan Malmös många kyrkor. "Kyrkan är vårt första hus", säger de.

"Flyktingfrågan är en politisk fråga - människor på flykt är det inte"

"Det är viktigt att inte blanda samman politiska lösningar med hjälpen till den som står på vår tröskel," skriver biskop Johan Tyrberg i ett debattinlägg i Sydsvenskan.

Biskoparna på DN Debatt: Splittra inte familjer

Jesu budskap var för sin tid radikalt. Han lyfte fram barnen som ett föredöme och synliggjorde dem. Därför vädjar vi till riksdagens majoritet att ompröva sina ställningstaganden om möjligheten att få uppehållstillstånd och rösta så att barnens intressen säkerställs, skriver Svenska kyrkans 14 biskopar.

Supportteamet Migration i Lunds stift

Supportteamet Migration samordnar och informerar om arbetet med asylsökande och flyktingar i Lunds stift.