Församlingsresa till Mora/Orsa

Nyhet Publicerad

Ada-fonden erbjuder en församlingsresa tisdagen den 24 maj.

Församlingsresan ordnas tisdagen den 24 maj till Mora och Orsa för äldre personer i Gagnefs pastorat (Gagnefs kommun).
Resan arrangeras av Ada Andersson-fonden och diakonin i pastoratet.