Kyrkans Akademikerförbund har lämnat förhandlingsbordet

Nyhet Publicerad

Kyrkans Akademikerförbund har idag lämnat avtalsförhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de övriga arbetstagarorganisationerna.

-  Vi är förvånade över KyrkAs agerande, särskilt eftersom deras beskrivning av vår hållning vad gäller arbetsmiljö inte stämmer med verkligheten, säger Bo Engervall, vice vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ansvarig för avtalsrörelsen 2016.

KyrkA har på sin webbplats skrivit att arbetsgivarorganisationen har motsatt sig deras förslag kring arbetsmiljö. Detta stämmer inte. Tvärtom har alla parter varit överens om att gå igenom dessa frågor i en partsgemensam arbetsgrupp.

- Arbetsmiljön är en viktig och komplex fråga. Vi ska gemensamt gå igenom de nya reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö för att ta fram ett stödmaterial som är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet. Vi ser fram emot det arbetet och hoppas att KyrkA vill vara med och bidra, säger Bo Engervall.

Samtidigt som KyrkA talar om prästernas arbetsbelastning, vill de luckra upp reglerna kring prästernas arbete på lätthelgdagar, såsom julafton, så att kompensationen kan flyttas fram till nästa år.

- KyrkA vill göra våra komplicerade arbetstidsregler ännu snårigare och dessutom fördröja återhämtningen. Vi kan inte se annat än att det försämrar prästernas arbetsmiljö, säger Bo Engervall.

KyrkA vill inte heller skriva på det nya löneavtal som har arbetats fram under flera år. Löneavtalet har tagits fram av en partsgemensam arbetsgrupp där KyrkA har varit inbjudna att delta, men de har inte velat vara med i arbetet.

-  Vi har verkligen försökt att gå KyrkA till mötes för att komma framåt i diskussionerna, men när en av parterna vägrar bidra är det svårt att nå en bra lösning. Vi måste respektera de övriga arbetstagarorganisationerna som har lagt tid och kraft på att nå en bra överenskommelse. Vi har ett bra, välavvägt avtalsförslag på bordet. Nu är det upp till KyrkA om vi ska komma vidare, säger Bo Engervall.

KONTAKTPERSON

Bo Engervall, vice vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ansvarig för avtalsrörelsen 2016, 08- 737 72 04

Kommunikatör: Anneli Albertsson, 08-737 72 14

 

Fakta
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivarorganisation för församlingar, pastorat och stift inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkans avtal berör 20 600 anställda i Svenska kyrkan. De fackliga motparterna för de allmänna bestämmelserna och löneavtalet är Kommunal, Vision, Kyrkans akademikerförbund, Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund.