Brunkolsbrytning

Stoppa brytningen av brunkol.

Nyhet Publicerad

En vädjan till Sveriges regering att ta ansvar för en ordnad avveckling av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

Tidigare fattade regeringen det viktiga beslutet att stoppa Vattenfalls planer på att expandera sin brunkolsverksamhet och därmed skulle Vattenfalls kolkraftsverk tvingas stänga runt år 2030 på grund av brist på bränsle. Detta är ett viktigt bidrag till strävan efter ett fossilfritt samhälle.

 

Brunkolsbrytning

När nu ledningen för Vattenfall förklarat sin avsikt att avveckla brunkolsverksamheten genom en försäljning till det tjeckiska energiföretaget EPH undermineras regeringens tidigare så framsynta beslut rörande Vattenfalls brunkolsverksamhet. Vid en försäljning ges den tilltänkte köparen möjlighet att fritt expandera verksamheten med ytterligare utsläpp av stora mängder koldioxid som följd, koldioxid som med nödvändighet måste stanna kvar i marken.

 

 

Vi uppmanar därför regering och riksdag att visa det ledarskap och ansvarstagande som nu krävs i kampen mot de hotande klimatförändringarna och vädjar därför till regeringen att säkerställa att beslut fattas som innebär 

Brunkolsbrytning
  • att staten som ägare av Vattenfall säger nej till företagets planer att genom en försäljning avyttra brunkolsverksamheten.
  • att ägaren staten ger Vattenfalls styrelse och ledning i uppdrag att utarbeta en plan för och genomföra en säker avveckling ar brunkolsverksamheten. Brunkolen måste bli kvar i marken. Avvecklingen av verksamheten brådskar och bör vara genomförd inom en tioårsperiod.

 

Det finns idag ett brett vetenskapligt stöd för att merparten av jordens fossila reserver måste stanna kvar i marken om vi skall ha en möjlighet att nå de mål som anges i det globala klimatavtalet från december 2015. Vi inser att ett beslut om att behålla och avveckla Vattenfalls kolkraft kommer att bli ifrågasatt, men det är ett viktigt och nödvändigt beslut för att ta ansvar för vår jord, vårt gemensamma hem i universum. Det är ett beslut som är nödvändigt för livets skull.

Skellefteå S:t Örjans församling