Beslut bekräftas med ordförandens klubba.

Årsredovisning

Nyhet Publicerad

Kyrkofullmäktige tar ställning till årsredovisning och verksamhetsuppföljning 18 maj

18 maj 19:00 håller kyrkofullmäkttige ett öppet sammanträde i Ås församlingsgård.

Då tar man ställning till hur det gångna året förvaltats - ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Mikael Lindé, ordförande i samfällda kyrkofullmäktige
Mikael Lindé leder kyrkofullmäktiges verksamhet. Foto: Thorsten Stjärnered
 1.  Öppnand. 
 2. Upprop
 3. Tid och plats för justering samt val av två justeringsmän
 4. Laga utlysning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Frågestund
 7. Beslut om försäljning av mark Rödön
 8. Verksamhetsuppföljning 2015
 9. Årsredovisning 2015, bifogas
 10. Revisionsberättelse
 11. Ev. ajournering för gruppvisa diskussioner
 12. Återupptagande av sammanträdet
 13. Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
 14. Beslut om ansvarsfrihet för kyrkorådet
 15. Beslut om ny ledamot och (ny ersättare) i församlingsråd Aspås
 16. Mottagande av motioner
 17. Information om avgången ersättare
 18. Information från kyrkorådet, bl a indelningsändring
 19. Nästa sammanträde
 20. Avslutning 

OBS! Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga