Pressmeddelande:Byggstart av förskola i St: Petri kyrka

Nyhet Publicerad

Måndag 16 maj inleds ombyggnaden av St: Petri kyrka i Slagsta. Lokalerna ska anpassas för att kunna ta emot upp till 55 förskolebarn i åldrarna 1-6 år.

S:t Petris förskola ska ha en kristen profil, med fokus på värdegrundsarbete och förmedlar en kristen tradition. Förskolan vill vara så öppen och inkluderande att alla barn och vuxna, oavsett livsåskådning, ska känna sig välkomna.

-          Vi behöver jobba med frågor som är angelägna för våra församlingsbor, och här ser vi att det finns ett behov i Eskilstuna. Vi har lokaler och en stor barnverksamhet så att ta steget att starta en förskola känns som en naturlig utveckling för oss, säger Johan Hedlund, kyrkoherde i Eskilstuna församling.

Det pedagogiska arbetet ska ledas av en förskolechef tillsammans med personalgruppen som består av nio förskollärare och barnskötare. Rekrytering av förskolechef startar under vecka 20. Förhoppningen är att Eskilstuna församling ska beviljas att starta förskolan efter årsskiftet 2016/2017.

Kontakt: Johan Hedlund, kyrkoherde. Telefon: 016-403 36 01.