Barn, färg, händer
Foto: Alex & Martin/IKON

Våravslutning på Messy Church Torsdag 12 maj kl 16-18.30

Nyhet Publicerad

Tiden rusar iväg när man har roligt. En gång per månad under året har det varit Messy Church - en stund för alla åldrar med kreativitet, skapande, gudstjänst och gemensam måltid - och nu är det dags för våravslutning!

Vadå Messy Church?

Messy Church är ett internationellt koncept för hur man kan fira och skapa gudstjänst tillsammans. Tanken är att stora och små tillsammans förbereder, är kreativa och har roligt ihop, firar gudstjänst och avslutar med gemensam måltid.

Messy Church började praktiseras av Church of England för ca tio år sedan. I Sverige börjar allt fler församlingar att arrangera familjeträffarna, vilket visat sig vara otroligt uppskattat med många besökare. Messy Church är till för alla som vill, men vänder sig lite extra till alla som gärna vill komma till kyrkan men inte hinner komma så regelbundet.