Försiktig optimism uttalades vid samtalen om kommande organisationsformer.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Ny organisation 2018!

Nyhet Publicerad Ändrad

Öppna samtal kring organisationsförändring i Svenska kyrkan

 Den 22 maj hade Svenska kyrkans församlingar i Rödöns pastorat inbjudit till samtal kring den organisationsförändring som Härnösands stift tagit initiativ till.

Från och med 2018 kommer våra församlingar att bli en del av ett större pastorat och därför behövs breda samtal i församlingarna kring förutsättningarna för detta.

Kyrkoherde Olof Roos och kyrkorådets ordförande Britt Carlsson fanns med vid kyrkkaffet i Ås församlingsgård  och i Rödöns sockenstuga efter gudstjänsterna i respektive kyrka. Två viktiga frågor hade gudstjänsten redan velat besvara: "Vem är Gud?"  och "Vad är uppdraget?"  

I det efterföljande samtalen gavs en bra bild av hur omsorgen om god arbetsmiljö, effektiv samordning och framsynt samverkan ligger bakom stiftets utredningsarbete att göra antingen en eller två enheter av det som idag är sex pastorat i Krokoms och Åre kommun. Men mycket arbete återstår både före och efter det ställningstagandet. En del goda råd till utredningsgruppen skickades från de öppna samtalen.

De flesta inläggen i medlemsmötena andades en försiktig optimism inför kommande beslut i stiftsstyrelsen, vilket kommer att fattas under november månad i år. 

 

Mer om bakgrund, utredningsarbetet och tidsplan kan man läsa på stiftets intranät

Hur Svenska kyrkan  i Krokoms och Åre kommuner ska vara organiserad i framtiden, diskuteras just nu.

Svenska kyrkan skapar nytt?

Just nu pågår samtal om hur framtidens organisation för kyrkan i Åre och Krokoms kommuner ska se ut.

Möjligheterna att hitta nya samarbetsformer och strukturer för församlingarna inom Krokom och Åre kommuner diskuterades vid en informationsdag i Åre 1 februari.

Låt oss samverka mera

Våra församlingar är alla unika. De har erfarenheter att ta vara på och vilja utveckla tillsammans med andra. För att bli ännu mera effektiva och beredda att möta morgondagens behov.