Andreas Hasslert, Salahuddin Barakat, Ute Steyer och Anders Ekhem diskuterade religion och integration.
Foto: Maria Lundström

Konferensen Samhälle & Existens: Religion som integrationsverktyg

Nyhet Publicerad Ändrad

På konferensen Samhälle & existens gavs dussintalet seminarier på olika teman. De spände över alltifrån barns rätt till andlig utveckling till konst, sexualitet, media, normkritik med mera. Ett annat viktigt ämne var hur religion kan fungera som ett verktyg för integration.

Religion och integration. Hör det ihop? För att samlas kring den frågan ledde Andreas Hasslert från organisationen Open Skåne ett samtal med tre personer,  Salahuddin Barakat, Islamakademin, Ute Steyer, rabbin i Stockholm och Anders Ekhem, kyrkoherde i Malmö.

Först ut var Salahuddin Barakat:

- Det finns utmaningar, men som jag ser det är möjligheterna fler. Religiösa traditioner har lång erfarenhet av att förhålla sig till det annorlunda. Det finns en vana av diskussioner. Även om det kan hetta till så behövs diskussioner och samtal om värderingar i integrationsarbetet.

 - Många troende har förståelse för olikheter. Det är lättare att prata med någon som har en tro än med någon som är råateist.

- I samband med de flyktingar som kommit hit talas det om kostnader men det vi måste fokusera på är människan och människans inre. Den religiösa platsen är människor hemma i. De som söker skydd här söker efter en kyrka eller en moské där de kan stärkas och finna trygghet.  En lyckad integration på lång sikt kräver trygghet.

- Religion kan vara som en dörr in i det nya samhället. Vi har många muslimer som är etablerade i samhället som kan vara positiva förebilder och fungera som broar för nyanlända.

Rabbinen Ute Steyer sa bland annat:

- Mycket vad gäller religion är tycke och inte kunskap. Det krävs att vi lyfter fram det sofistikerade i religionen. Det finns en mycket förenklad syn på religiösa människor.

Det finns utmaningar, men som jag ser det är möjligheterna fler.

Salahuddin Barakat

- Vi judar har en 2000-årig tradition av att vara minoritet. Det präglar oss, tillsammans med att vi har en djup texttradition. Vi har lyckats att vara i vår tradition och hitta en plats i samhället.

- Det finns en rädsla för religion i samhället som bottnar i en rädsla för att förlora identiteten. Det finns olika konspirationsteorier. Tidigare trodde man att det fanns en judisk konspiration för att ta över världen. Nu tror man på ett muslimskt ”take-over”.

Kyrkoherde Anders Ekhem gav sitt perspektiv:

- Den kristna tron är inte per automatik ett integrationsverktyg. Den kan även vara ett hinder. Men visst kan den kristna tron bidra till integration.

- Den första förutsättningen är att vara djupt förankrad i mig själv, att veta vem jag är, trygg och hemma i mig själv i tro och tradition. Det krävs en vilja att vända sig till den andre med nyfikenhet. Att se den andre kan få mig att växa. Det handlar om mod.

- Det handlar även om religiöst ledarskap. Det är viktigt med ett religiöst ledarskap som är öppet för dialog.

- Själv är jag präglad av poeten Tomas Tranströmer. Han talar om ”detta orubbliga kanske”. Gud är orubblig men jag lever i en vacklande värld med olika perspektiv. Jag ska leva med ödmjukhet som en del i ett sammanhang som jag inte äger.

-Demokratin är en förutsättning. Demokratin behöver den mångfald som de olika religionerna innebär. Vi är formade av den kristna berättelsen. Vi skulle inte förstå 1900-talets Sverige om vi inte haft reformationen. Det moderna samhället är värderingsfritt. Staten ska vara sekulär men staten behöver också stå för värderingar. Religion och politik påverkar varandra.

Alexander Kepp, diakon i S:t Pauli och Sankta Maria, Svenska kyrkan i Malmö, var en av de som valde att gå på seminariet Religion som integrationsverktyg.

Vad bär du med dig av det som sades?
- En sak som lyftes var att media har ett ansvar i hur de rapporterar och skildrar åsikter om religion. Bilden av religion i media är inte så nyanserad. Det visar till exempel den nu pågående handskakningsdebatten. Journalisterna skyller på för lite resurser. Det är bättre med kvalitet än kvantitet menar jag. 

Är religion viktig som integrationsverktyg?
- Absolut. Det vill jag att religion ska vara och här i vårt sammanhang i kyrkan funkar det i stora delar, men i samhället i stort är jag tveksam. Jag jobbar som del av min tjänst i Sankta Maria församling. Där möter jag eu-migranter, svenska hemlösa och flyktingar i väntan.

Det finns konflikter grupperna emellan, menar Alexander Kepp. Främlingsfientligheten ligger under ytan. Invandrare utmålas negativt. Kulturerna krockar.

- Det ligger en utmaning i att försöka medla och en möjlighet i att försöka förstå varandra. Språket är ofta en barriär. Vi har en arabisktalande i församlingen och det underlättar verkligen. Som representant för den kristna tron får man försvara de andra religionerna och göra sitt för att balansera bilden.

- Det här utmanar mig oerhört. Media formar vårt synsätt. Jag är inte fördomsfri. Även jag påverkas av media. Ta sociala medier som är en resurs. Samtidigt kan det bli väldigt snävt om du har en viss bekantskapskrets.  Vem som är mina vänner i sociala medier påverkar mig.

Maria Lundström

Biskop Johan intervjuades av bland andra Pernilla Glaser.

Röster från konferensen Samhälle & Existens

Den 26 april kickade tvådagarskonferensen Samhälle & existens igång. Temat var religion som utmaning och resurs, hot och möjlighet. Runt 800 personer samlades till premiären för detta event som blir årligen återkommande och som samarrangeras av Svenska kyrkan i Malmö och Malmö högskola. Läs intervjuer med prästen Albin Tanke, tv-producenten Johannes Söderberg med flera här.