Biskop Johan intervjuades av bland andra Pernilla Glaser.
Foto: Maria Lundström

Röster från konferensen Samhälle & Existens

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 26 april kickade tvådagarskonferensen Samhälle & existens igång. Temat var religion som utmaning och resurs, hot och möjlighet. Runt 800 personer samlades till premiären för detta event som blir årligen återkommande och som samarrangeras av Svenska kyrkan i Malmö och Malmö högskola. Läs intervjuer med prästen Albin Tanke, tv-producenten Johannes Söderberg med flera här.

Det minglades friskt på Samhälle & Existens.
Det minglades friskt på konferensen Samhälle& Existens. Foto: Maria Lundström

Allra djupast sett är detta en fredskonferens.

Anders Ekhem

Biskop Johan Tyrberg var en av de som inledde:

- Det är alltid viktigt och berikande att tala om tro. I Malmö är det speciellt angeläget eftersom det är en plats där många religioner möts. Jag önskar att de här dagarna ska bli en kick för att fortsätta samtalet både i och utanför Lunds stift.

På den inledande förmiddagen var ärkebiskop Antje Jackelén en av talarna. Här kommer några av de synpunkter hon lyfte fram i sitt föredrag:

"Man har talat om att där moderniteten går in går religionen ut. Men nej, så blev det inte. Istället talar vi om religionens nya synlighet. Ryktet om religionens försvinnande var betydligt överdrivet."

"Det finns ett stort kunskapsunderskott och fördomar om religionens vikt och roll. Det är ungefär som tysk grammatik. Man förstår inte riktigt nyttan och betydelsen. Det är förödande att göra sig av med läs- och skrivkunnighet på religionens område."

"När tro reduceras till ett medel för att må bra då saknas något. Då lockas vi in i ett marknadstänkande. Tro är kärlek till Gud. Gud ska inte älskas för at jag ska må bra utan för sin egen skull."

"Hopp är viktigt."

"Det är långt ifrån all religion som är en resurs. Det finns ”bad” religion och ”mad” religion. Religion kan vara ett redskap för att legitimera mänsklig makt."

"Kristen tro behöver alltmer vara internationell och interreligiös."

Så långt Antje Jackelén.

För att ta tempen på konferensen ställde vi frågan "Vad tar du med dig från dagarna?" till en rad personer.

Johannes Söderberg, producent för gudstjänster med mera, Sveriges Television, Malmö:

- Det var ett överväldigande utbud, ett imponerande smörgåsbord med en stor relevans och bredd. Det är en arena som samtiden behöver. Det är strongt av församlingarna i Malmö att lägga ut ett sådant här golv som vi fick dansa på. Det är också en ny rörelse som startat som erbjuder möten i korsvägen, i likhet med bokmässan och teologifestivalen.

- För egen del funderar jag mycket på vad som händer i skärningspunkten mellan religion, kultur, media och politik i ljuset av den sekulära bristande kunskapen om religion och religionens nya synlighet. I samma skärningspunkt står jag som arbetar för Sveriges Television och vill idka folkbildning.

- Det är spännande att öppna rum dit vi annars inte går in. Television är att öppna dessa stängda rum. På så vis var det fantastiskt givande att få lyssna på en muslimsk imam och en judisk rabbin. Jag blev berörd utifrån min profession.

- På ett personligt plan blev jag särskilt berörd av journalisten och författaren Eric Schüldt i seminariet Religion som konstart. Han berättade på ett välformulerat och otroligt intressant sätt om sitt Gudsmöte, om hur han vill att Gud räddar honom från döden. Det bär jag med mig.

Albin Tanke, projektledare för Samhälle & Existens, präst i Malmö:

- Det är tydligt att rörelsen Samhälle & Existens och samtalet i korsvägen är igång med full kraft. Vi behöver vara många ambassadörer runt om i landet som för samtal. Varför ska vi föra detta samtal? För att bredda förståelsen för den Andre, skapa mening och fred.

- Vi är inte som stuprör som aldrig rör vid varandra utan vi olika människor hör samman i samhällsbygget. Varför kom till exempel Ebba Lindsö, tidigare VD för Svenskt Näringsliv hit? Jo, därför att näringslivet och det vi brukar kalla ”marknaden” också ger uttryck för människosyn, prioriteringar och tro. Hur vi väljer att satsa och lägga budget har betydelse för människors liv.

- Det är inte konferensen i sig som är subjektet utan det är själva frågeställningarna och samtalet. Vi behöver alla skapa mötesplatser i samhället var vi än befinner oss. Jag hoppas att man inte ska säga ”kyrkan och samhället” mer. Vi behöver varandra och vi är del av varandra.

Anders Ekhem, kyrkoherde i Malmö, initiativtagare:

- Det är fantastiskt stimulerande att se så många människor här. Det visar att vi lyfter frågor som är ytterst aktuella.

- Allra djupast sett är detta en fredskonferens. Vi måste ta religion på allvar. Det är helt enkelt resursslöseri att inte ta vara på andlighet och religion.

Moa Karlsson, student på kursen Religious Roots of Europe, Lunds universitet:  

- Det är mycket bra med olika röster som tar tempen på debatten just nu. Frågorna är jätteviktiga. Mitt mål är att arbeta med de här frågorna i framtiden.

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se