Vrede över systematiska övergrepp i Syrien och Irak

Nyhet Publicerad Ändrad

Sverige och det internationella samfundet måste utkräva ansvar för de avskyvärda kränkningarna av människovärdet mot kristna och andra grupper.

Som kyrka och medkristna ser vi med smärta och vrede på det lidande som kristna och andra grupper utsätts för i Syrien och Irak. De samlade rapporter som kommer från dessa länder visar på avskyvärda och systematiska övergrepp.

Utred enligt folkrätten

Vi tycker det är nödvändigt att relevanta internationella organ utreder om det som idag sker i Syrien och Irak enligt folkrätten utgör folkmord och brott mot mänskligheten. Detta juridiska mandat har inte Svenska kyrkan. Vi förväntar oss därför att Sveriges regering driver denna fråga genom sitt engagemang i internationella instanser. Rättsligt ansvar måste utkrävas för begångna brott i Syrien och Irak.

Återuppta fredsförhandlingarna

Vi har en stark förhoppning om att fredsförhandlingar ska kunna återupptas, så att vägen till en hållbar fred kan påbörjas. Det internationella samfundets ansträngningar måste öka för att det ofattbara lidande som sker framför våra ögon ska få ett slut.

Gunilla Hallonsten, Svenska kyrkans internationella chef
Gunilla Hallonsten. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Människovärdet är fundamentalt

I vårt arbete utgår vi ifrån att alla människor är skapade till Guds avbild, och att alla kränkningar av människovärdet strider mot de fundamentala värdena i kristen tro. Därför fortsätter vi enträget med förbön, humanitära insatser, långsiktigt utvecklings- och påverkansarbete och samarbetet med kyrkorna i regionen.

vårt STÖD FORTSÄTTER

Som kyrka och aktör inom humanitärt bistånd är vår skyldighet att bistå människor i utsatthet. Vi fortsätter att be för, och ge konkret stöd till utsatta människor i regionen och här i Sverige.

Gunilla Hallonsten
internationell chef för Svenska kyrkan

 

Läs mer: