Osäkra gravstenar nedlagda på Fröslunda kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Gravstenarna på kyrkogårdarna måste vara säkra för alla som vistas där. Fröslunda kyrkogård har nu provats och relativt många stenar där var så osäkra att de lagts ned i väntan på åtgärder.

Gravstenarna på kyrkogårdarna måste vara säkra för alla som vistas där. Det finns gemensamma regler och riktlinjer både för vad som avgör om en gravsten är säker, och hur man gör för att prova det. För att en sten ska vara säker ska den inte luta för mycket, ha tillräckliga dubbar, och klara ett visst tryck. Detta kontrolleras med lutningsmätare och tryckmätare, och samma regler gäller över landet. Kyrkogårdsförvaltningen här i Lagunda har systematiska kontroller och i år kom turen till Fröslunda kyrkogård. Eftersom det är första gången Fröslunda provas visade sig tyvärr relativt många stenar där vara osäkra.Cirka en tredjedel av stenarna är därför i nuläget nedlagda, i väntan på åtgärder.

Vem ansvarar?

Ansvarig för graven är gravrättsinnehavaren, och därför är det också denne som bär ansvar för att stenen åtgärdas. Det finns olika sätt att göra det, och alla som berörs får hem brev med mer information. Om du, eller någon du känner, vill ha mer information skickar kyrkogårdsförvaltningen gärna material eller svarar på frågor.

Information finns också på webbens sidor om gravstenssäkerhet, läs gärna Gravstenar och säkerhet - kontroll av Fröslunda kyrkogård. Där hittar du även en film om hur det går till när kyrkogårdsförvaltningen provar gravstenars säkerhet.