Vår utvalda psalm

Nyhet Publicerad Ändrad

Droppar i vatten (Bo Senter)

Gud, jag dig ber, välsigna nu min gåva.
Droppar i vatten bli en ocean.
Så kan allt-fler få tacka dig och lova,
möta din kärlek, vara dina barn.