"Våra gudstjänster är brokiga"

Nyhet Publicerad Ändrad

Burlöv är en kommun med många utmaningar. På vilket sätt påverkar det församlingens arbete?

Under biskopens visitation besöktes Burlövs kommun där kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson berättade om en kommun med många utmaningar där god kommunikation är A och O. En av utmaningarna är att Burlövsborna kommer från all världens hörn och därmed talar olika språk och har olika referenser. Sandra Tauberman från Skolförvaltningen presenterade språktrappan och det arbete som görs i kommunens skolor med mål att garantera alla barns språkutveckling. Och verktygsföretaget Hiltis vd i Sverige, Aksel Ringvold berättade om företagets värdebaserade satsning på sin personal.

Kontentan var att samhällets samtliga aktörer behöver samarbeta för att alla ska känna sig delaktiga. Vi frågade kyrkoherden i Burlöv, Bo Sandahl, hur arbetet ser ut i församlingen.

Hur arbetar kyrkan i Burlövs församling?
‒ Öppenhet, det är huvudordet för vår verksamhet. Det ska vara enkelt att komma till oss och därför har vi församlingshemmet öppet varje dag. Vi jobbar väldigt diakonalt. En viktig och betydelsefull del av vårt arbete har handlat om flyktingar. I samverkan med flera andra organisationer arbetade vi mycket med det tidigare transitboendet som låg här i Arlöv. När transitboendet plötsligt las ner förändrades allt över en natt och det blev ett glapp i arbetet. Mycket av vårt fokus låg på verksamheten kring transitboendet och förändringarna gör att vi måste tänka nytt.

Att samverka med andra är viktigt.

Vilken är planen för framtiden?
‒ Vi håller på att diskutera och planera. Inget är klart men vi tänker att det ska handla mycket om gemenskap och språk. Att samverka med andra är viktigt, liksom tidigare. Vi ska inte bara arbeta själva utan diskuterar nu med olika organisationer. Det är ungefär samma organisationer som i arbetet med transitboendet, bland annat Röda korset och Rädda barnen.

Kan du nämna något särskilt som präglar arbetet i Burlöv?
‒ Våra gudstjänster är brokiga, det ger en speciell kvalitet på arbetet. Besökarna kommer från många olika länder och kan ofta inte svenska. Vissa familjer kommer varje söndag. Något annat än språket förenar. Vi firar alltid nattvard och vi märker till exempel att det sker något vid fridshälsningen, den känner alla igen och kan vara delaktig i. Jag tror det är gudstjänstens handlingar, de är lika viktiga som ordet och något man känner igen. Sedan är det ju så att även om man inte kan svenska så känner man igen Bibelns berättelser och kan förstå och lära sig genom dem, säger Bo Sandahl.

Biskopen har genomfört sin visitation i ditt kontrakt. Tankar kring det?
‒ Visitationens tema är ju Färdas tillsammans. Man talar ofta om hur viktigt det är att bygga upp en bra infrastruktur i ett samhälle. Kyrkans nisch är den sociala infrastrukturen, det är vårt värde och vår uppgift i samhället: att skapa samhörighet oss människor emellan.

‒I Burlöv kommer människor från vitt skilda håll, vi har också sekulariserade svenskar att ta med i beräkningen. Hur gör vi oss bekanta med alla, hur skapar vi samhörighet för alla?  Jag tänker att gudstjänsten ska fungera som ett centrum för upplevelse. De flesta är så upptagna i veckorna medan söndagen kan vara ett tillfälle att göra något annat.

‒ Det har varit lärorikt och roligt att lära känna biskopen mer under visitationen, det är inte fel att umgås så här intensivt, säger kyrkoherde Bo Sandahl.

Andrea Kollmann
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se