Lars Johansson
Foto: Andrea Kollmann

"..som ett litet samhälle i miniatyr..."

Nyhet Publicerad

Kyrkoherde Lars Johansson från Svedala och prästen Madeleine Körner från Bjärred var med på studiebesöket på Malmö Airport.

Vilka är dina intryck efter flygplatsbesöket?
Vad innebär biskopsvisitationen för dig?

Madeleine Körner, präst i Bjärreds församling

Visitation Bara Madeleine Körner
Madeleine Körner är präst i Bjärreds församling. Foto: Andrea Kollmann

‒ Det var inspirerande att få höra om deras målmedvetna arbete med att förändra flygplatsens konkurrensmöjligheter och status efter Öresundsbrons tillkomst. Vision, kämpaglöd och uthållighet skulle kunna vara nyckelord att ta med sig. Det var intressant med tänket kring bibehållande av kvalitet samt ständigt förbättringsarbete och höra om säkerhetsarbetet.

‒ Vi är glada, både församling och personal, att få lära känna vår biskop en smula. Det minskar avståndskänslan för de som är satta att verka i vår församling och för församlingsborna. När biskopen har varit på besök och mött personalen, sett församlingen, deltagit i en gudstjänst, mött församlingsborna ökar känslan av att det är "vår" biskop.

 

Lars Johansson, kyrkoherde i Svedala

Visitation Bara Lars Johansson Evelin Bladh Winborg
Lars Johansson och Evelina Bladh Winborg, också präst i Svedala, arbetar idag tillsammans med krisgruppen på Malmö Airport. Foto: Andrea Kollmann

‒ Jag var med och startade krisgruppen på flygplatsen 1994 och har varit här mycket. Malmö Airport är som ett litet samhälle i miniatyr och jag tänker att vi skulle kunna arbeta mycket mer här. Kyrkan har ju ett pastoralt ansvar för sina områden.

Det har väldigt positivt med de olika samhällsbesöken vi gjort i veckan och det har väckt många tankar. Det är roligt att se att andra samhällsaktörer är positiva till kyrkan. Att andra ser oss som en samarbetspartner - vi är ju samhället tillsammans.