Gamla Hästbergs kyrkogård

680 meter kyrkogårdsmur renoveras

Nyhet Publicerad

Vi påbörjar renoveringen av kyrkogårdsmuren mellan Gamla och Nya Hästbergs kyrkogårdar måndag 25 april.

 

Kyrkogårdsmuren mellan Gamla och Nya Hästbergs kyrkogårdar ska åtgärdas. Den har rasat på flera ställen och utgör därmed en säkerhetsrisk. Renoveringen kommer att pågå under 2016-2017.

Därigenom säkerställs även murens kulturhistoriska värde. Muren byggdes på 1880-talet och är ca 680 m lång.

Markgruppen AB är vår entreprenör i murarbetet. Den 25 april påbörjar de ett pilotprojekt på 20 m av muren. Dalarnas museum är antikvariskt sakkunniga i arbetet.

Har du frågor, kontakta Karin Elofsson, kyrkogårdsföreståndare, tel. 023-70 21 01 e-post