Svenska kyrkans avtal förlängs för att ge ytterligare tid till förhandlingar

Nyhet Publicerad Ändrad

Vid kollektivavtalsförhandlingarna igår måndagen den 21 mars kom parterna muntligen överens om en prolongering (förlängning) av Svenska kyrkans avtal 13 för att säkerställa att det finns tillräckligt med tid att slutföra förhandlingarna utan att behöva gå in i avtalslöst tillstånd.

Avtalet går egentligen ut den 31 mars, men prolongeringen innebär att avtalet fortsätter att gälla tills vidare med en veckas uppsägningstid från alla parter.  

- Vi har kommit långt i förhandlingarna, men vi vill inte behöva hamna i tidsnöd. Genom att förlänga avtalet ser vi till att vi i lugn och ro kan hitta bra lösningar som vi alla är överens om, säger Bo Engervall, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.  

Prolongeringsavtalet kommer att undertecknas av parterna under den kommande veckan.