Första avtalsförhandlingen genomförd

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har idag, torsdagen den 21 januari, påbörjat avtalsförhandlingar om Kyrkans allmänna bestämmelser, Kyrkans löneavtal och utlandsavtalet med arbetstagarorganisationerna.

- Vi har haft ett gott samtalsklimat under mötet och jag ser fram emot att fortsätta konstruktiva diskussioner med våra avtalsparter, säger Bo Engervall, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Dagens möte var till stor del inriktat på att komma överens om hur förhandlingarna praktiskt ska gå till. En del frågor ska behandlas med samtliga parter närvarande. Vissa frågor berör endast en arbetstagarorganisation och då förs förhandlingarna enbart mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och den berörda arbetstagarorganisationen.

Vid mötet bestämdes också ytterligare förhandlingstillfällen och genomgången av samtliga yrkanden påbörjades. Denna genomgång kommer att fortsätta vid nästa förhandlingstillfälle måndagen den 25 januari.