Dags för avtalsförhandlingar

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har nu utväxlat samtliga yrkanden som gäller Kyrkans allmänna bestämmelser, Kyrkans löneavtal och utlandsavtalet med arbetstagarorganisationerna inför vårens avtalsrörelse. Det första planerade förhandlingstillfället äger rum torsdagen den 21 januari.

Svenska kyrkans avtal löper ut den 31 mars 2016.Målsättningen är att nya avtal ska vara klara innan dess.  

Huvudfrågan för arbetsgivaren är att alla yrkesgrupper inom Svenska kyrkan ska få mer enhetliga arbetstidsregler. Behovet av jourregler och möjlighet till löneväxling är andra frågor som kommer att drivas.

Läs mer om Avtal16