Bli medlem i Svenska kyrkan!

Nyhet Publicerad Ändrad

Läs mer om hur man blir medlem i Svenska kyrkan...

Svenska kyrkan är med ca 6,5 miljoner medlemmar Sveriges största medlemsorganisation. Att vara medlem i Svenska kyrkan är enkelt och kravlöst, men det kan också vara väldigt roligt! Läs mer om hur och varför du borde bli medlem i Svenska kyrkan här