Vill du hjälpa till?

Nyhet Publicerad

Gör en insats i arbetet med flyktingar!

Du som vill göra en insats för flyktingar som bor i vårt pastorat kan kontakta Anna Ramén, föreståndare Linköpings Diakonicentrum, anna.ramen@svenskakyrkan.se eller 0725-399 256 .