Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stöd i sorgen

Då vi mister en anhörig och ställs inför sorgen kan det kännas tryggt och skönt att ha någon att prata med.

Då vi mister en anhörig och ställs inför sorgen kan det ibland kännas tryggt och skönt att ha någon att prata med, någon som lyssnar och bryr sig. Vänd dig då gärna till församlingens präster och diakon. De finns alltid där som en lyssnande medmänniska i svåra stunder. De ställer upp för dig i din sorg, inte bara före och under begravningen utan även efter.

Åke Lundgren, kyrkoherde, 0913-104 50
Sara Pettersson, komminister 0913-100 91
Karin Lundström, diakon 0913-10090