Diakoni i Thailand!

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan i utlandet genomfört en utredning kring de diakonala behoven i Thailand.

Mie och Björn Wennerström kom till Bangkok i augusti 2014 med uppdrag från Svenska kyrkan i utlandet att kartlägga det diakonala behoven i Thailand.

Deras arbete är nu avslutat och har resulterat i en rapport. Du kan läsa rapporten här:  Slutrapport diakonal inventering i Thailand

Svenska kyrkan i utlandet har beslutat att tillsätta en diakontjänst med placering i Bangkok. Rekryteringsprocessen är igång och vi hoppas på att få en ny medarbetare under hösten. 

Du kan läsa mer om tjänsten här: Diakon till ambulerande tjänst i Thailand

För mer information kontakta kyrkoherde Lars Ryderstad: bangkok@svenskakyrkan.se