Stiftsdiakonerna Carita Ibarra Kristensen och Carin Hompe Svedberg satte tillsammans med journalisten Agneta Nordin, komikern Johan Wester samt biskop Johan Tyrberg fokus på utsattheten i dagens samhälle.
Foto: Maria Lundström

Dag för diakoniarbetare satte fokus på utsatthet

Nyhet Publicerad Ändrad

Fokus på utsatthet. Konkreta tips och skratt. Ny kunskap och mycket pepp. Det fick 70-talet diakoniarbetare sig till livs den 21 mars när de samlades på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

Vad bjöd då denna dag på? Efter en inledning av biskop Johan Tyrberg föreläste Torbjörn Hjort, docent i socialt arbete på Socialhögskolan i Lund. Han presenterade det senaste inom sitt forskningsområde: fattigdom och försörjningsfrågor.

Några av hans slutsatser är att de sociala myndigheternas förhållningssätt präglas idag mer av kontroll än av stöd. För ekonomiskt utsatta barnfamiljer är Svenska kyrkan den viktigaste spelaren av frivilligorganisationerna. Ju bättre diakonalt arbete desto mer argumenterar socialtjänsten för att frivilliga och kyrkan ska ta hand om de utsatta. Vilken roll ska kyrkan inta?

– Något som är oerhört centralt är att välkomna människor och att få dem att känna värdighet – även de som inte är arbetsföra. Här kan diakoni vara en oas, poängterade Torbjörn Hjort.

Stefan Skoog, ekonomichef vid Lunds stiftskansli, tog vid och gav en rad uppskattade tips på de olika fonder och stiftelser som man kan ansöka om medel ifrån.

Efter inspel av journalisten Agneta Nordin pratade radarparet Johan Tyrberg och Johan Wester (biskop respektive komiker) utifrån temat utsatthet. Allvar blandades med skämtsamma reflektioner.

Många skratt som gjorde gott

Det skrattades flitigt. Det blev ett samtal om superhjältar, om Sverige och världen, att vi alla har någon form av handikapp, vikten av att se utan fördomar, humor och att få kontakt med den inre lusten som ger drivkraft.

Vi måste lära oss att be om hjälp och våga bjuda in.

Biskop Johan Tyrberg

– Ju mer individualiserat ett samhälle blir desto ensammare tenderar människor att bli. Vi måste lära oss att be om hjälp och våga bjuda in. Ensam är inte stark. Det är viktigt att ha roligt på arbetsplatsen och att kyrkan signalerar lust. Visst kan vårt arbete vara slitigt men det kan också trigga lust, menade biskop Johan.

Biskop Johans sändningsord löd att vi ska våga se nöden.

– Begränsa er inte. Använd er av de fonder som finns. Låt fantasin flöda och hitta användningsområden. Vi är resurserna. Ge människor av er tid. Mötet är sättet att gå framåt.

När dagen var slut gick diakoniarbetarna ut i vårsolen fyllda av inspiration.

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

Röster om dagen

Johan Wester, komiker och egen företagare, Lund:
– Jag känner beundran och tacksamhet för de som möter människor med stora behov. Jag tror inte det kommer att bli lättare i världen. Utmaningarna är svåra. Vi måste ha höga ideal och hjälpas åt att hitta kraft tillsammans.

– Att därför på det här viset samla de som jobbar med utsatta för att peppa, inspirera, ge fördjupning och bidra till meningsfulla möten är jätteviktigt och lovvärt. Kyrkan har en mycket betydelsefull roll att spela. 

Charlotte Lundh, diakon i Hyllie församling, Malmö pastorat:
– Det var en väldigt bra dag. Torbjörn Hjorts föreläsning var relevant.  Vi behöver tillägna oss forskning hela tiden. Biskop Johan och Johan Wester matchade varandra väl och innehållet var bra. Alla behöver vi peppning.

– Diskussionen om vad som är kyrkans uppgift var intressant. Vi ska inte vara en socialbyrå. Vi måste veta vem vi är och varför och inte springa på de lätta bollarna.

– Jag möter ekonomisk och social utsatthet i mitt jobb. Allt, som till exempel sorg, blir svårare att bära om du inte har de ekonomiska möjligheterna. För många idag finns det inga marginaler. Det är också svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Åsa Gustavsson, Allhelgona församling, Lunds pastorat:
– Idag bedöms man i hög grad utifrån förmågan på arbetsmarknaden. Hela samhället bygger på att man ska föras in i arbete. Vi i kyrkan faller också in i den fällan ibland. Istället borde man se till de gåvor varje person har och göra något positivt av det. Det har vi för få arenor för idag.

– En sådan här dag är bra för att den hjälper oss att se vad som är kyrkans kärna. Det blåser hårda vindar. Det gäller att vi inte glömmer bort vad som är kyrkans grund.

– Värdighet är ett nyckelord. Det som förr var samhällets problem är nu individens problem. De unga har det tufft. De kan ha det gott ställt och ha allt att välja på men saknar kompass. Jag tycker att kyrkan ska ordna mötesplatser som är öppna för människor med olika behov. 

Maria Lundström