Är du vår nya präst?

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi söker en präst som dels kan vara huvudansvarig för konfirmand- och ungdomsarbete som bedrivs gemensamt av församlingarna men med Fuxerna kyrka och församlingshem som bas, dels vara pastoralt ansvarig i Västerlanda församling.

Lilla Edets pastorat består av Västerlanda, Hjärtums och Fuxerna-Åsbräcka församlingar. Pastoratet genomgick 2013 en reglering då två pastorat blev ett. Idag är vi ett välfungerande pastorat med god arbetsgemenskap och stor vilja att lokalt bygga församling.

Vi söker en präst som dels kan vara huvudansvarig för konfirmand- och ungdomsarbete som bedrivs gemensamt av församlingarna men med Fuxerna kyrka och församlingshem som bas, dels vara pastoralt ansvarig i Västerlanda församling.

Vi söker dig som
• har vilja och förmåga att föra framför allt unga människor till tro på Kristus och fördjupa deras tro
• har erfarenhet av att arbeta med konfirmander och ungdomar 
• har förmåga att fullgöra en prästs alla uppgifter i trohet till Kristus och möta människor i alla åldrar
• vill bygga församling med söndaglig mässa som bas
I konfirmandarbetet är du huvudansvarig och ansvarar själv för sommargruppen där merparten av undervisningen är förlagd till ett sjudagarsläger på sommaren. I arbetet deltar också musiker och pedagoger samt minst lika många faddrar som konfirmander. Ungdomsgruppen består totalt av 20–30 personer, möts varannan vecka och har de senaste åren deltagit i Youth Pilgrimage i Walsingham, England. Vi är också med i ett kontraktsgemensamt projekt om hur vi även kan vända oss till konfirmandföräldrar under konfirmandtiden. Som konfirmand- och ungdomsansvarig har du också en naturlig plats i Fuxerna kyrkas gudstjänstliv. 

Västerlanda församling är pastoratets minsta församling men firar självklart söndaglig gudstjänst, framför allt högmässa. I veckan fungerar onsdagens sopplunch som en viktig mötesplats för socknen. Du ansvarar för att det pastorala arbetet utvecklas utifrån församlingens behov och förutsättningar. Under våren har bl.a. ett arbete med Messy Church/Messy Sunday initierats. Du är prästerlig ledamot i församlingsrådet.

Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten och förmågan till ett gott och utvecklande samarbete. Tjänsten förutsätter körkort och tillgång till bil. Tillträde: 1 september eller efter överenskommelse. Vi ser gärna att den som erhåller tjänsten bosätter sig inom pastoratet.
 
Upplysningar: kyrkoherde Mikael Isacson, 0520–49 47 02. Facklig företrädare, KyrkA: Anna-Lisa Saar, 0705–15 00 22. Intervjuer hålls preliminärt den 28 april. Välkommen med din ansökan inkl. löneanspråk senast den 21 april 2016 på lillaedet.ansokan@svenskakyrkan.se