Akut torka: ”Det här är svält!”

Nyhet Publicerad Ändrad

– Det som händer nu i Etiopien är en tyst långsam död för miljoner människor, säger Gunilla Hallonsten, internationell chef för Svenska kyrkan. Hon har just besökt Afar-regionen i norra Etiopien, ett av flera länder i Afrika som har drabbats av väderfenomenet El Niño. Det har orsakat extrem torka med förstörda skördar och svält som följd. Tio miljoner människor är redan drabbade, bara i Etiopien

Det har tidigare rapporterats om risken att en svältkatastrof utvecklas till sommaren om inte regnen kommer i mars. Nu har situationen förvärrats, bara den senaste månaden. Gunilla Hallonsten konstaterar att det inte finns varken mat eller vatten, och att barn dör av uttorkning även på sjukhusen.
–Jag besökte ett sjukhus dit människor kommer, för att sedan dö. Kvinnor och barn är svårt undernärda. Det finns bara näringsröra, inget vatten och barnen är för svaga att äta näringsröran, säger Gunilla Hallonsten.
–Det som händer nu i Etiopien är en tyst långsam död för miljoner människor.

Etiopien
Svenska kyrkan finns på plats i Etiopien genom ACT-alliansen och bidrar med akuta insatser. Den pågående insatsen, med akut stöd till 150 000 människor, består bland annat av:
· Mat- och vattenutdelning.
· Sjukvård, och behandling av undernärda barn.
· Utsäde, gödningsmedel och ny boskap.
· Boskapsfoder och veterinärhjälp.
· Försörjningsstöd.

Zimbabwe
De uteblivna regnen har drabbat jordbruket mycket hårt genom uteblivna arbetstillfällen och förlorade inkomster. Matbristen blir allt mer påtaglig vilket bidrar till att priserna stiger och regeringen tvingas nu importera stora mängder mat. På vissa håll i landet är så många som hälften av invånarna i riskzonen att drabbas av matbrist och antalet akut undernärda barn ökar.

Svenska kyrkan stöder en insats som når 175 000 människor, och bidrar med:
· Kontantbidrag till matinköp för de mest utsatta hushållen.
· Undervisning i inkomstgenererande aktiviteter som bidrar till minskad sårbarhet när katastrofer slår till.
· Undervisning i effektivare odlingsmetoder och boskapshållning.

Fakta
Väderfenomenet El Niño har orsakat försenade och uteblivna regn, vilket har lett till förstörda skördar och extrem torka. Boskapen, som för många är den enda inkomstkällan genom mjölkproduktion, måste säljas eller dör av uttorkning. Etiopien har kommit långt sedan svältkatastrofen på 80-talet. Idag har man ett väl utvecklat varningssystem, ett expanderande socialt skyddsnät och bättre ekonomi, men den senaste tiden har behoven blivit så omfattande att regeringen ber om internationellt stöd. Över tio miljoner människor hotas av svält, varav två miljoner är undernärda barn. Tre regn har redan uteblivit och om inte marsregnet kommer står man inför en mycket ödesdiger situation.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/akuttorka