Kvällsmässa 17 mars kl.18

Nyhet Publicerad Ändrad

Vittnen längs korsets väg. Genom texter av Marian Väpnargård får vi uppleva vandringen längs korsets väg. Berglund, Knobloch och Väpnargård

Kvällsmässa 17 mars