Beata Sandell
Foto: Maria Lundström

Prästen Beata Sandell gestaltar Gud med sina händer

Nyhet Publicerad Ändrad

"Jag har läst tolv andra språk men att kunna tala med händerna är något unikt. Teckenspråk ger mig en ytterligare dimension. Det talar till det konstnärliga och närmar sig dansens uttryck."

Det berättar Beata Sandell som är dövpräst sedan 2007. Innan dess var hon kontraktsadjunkt med bland annat uppdrag som hörselpräst. Beata har två långa utbildningar bakom sig. Hon utbildades i cello vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium följt av studier i USA vid Cleveland Institute of Music.

– När jag utbildade mig till musiker var jag inte så svårt hörselskadad. Jag fick hörapparat när jag var 28. Sedan dalade det sakta nedåt med hörseln. Men det var inte hörandet som fick mig att sluta med musiken som yrke. Det är jag glad för.

Beata valde istället en annan väg. Språk var sedan länge en passion och ett huvudintresse. Hon började läsa grekiska och fortsatte med hebreiska.

Tecknet för kyrka ser ut såhär.
Tecknet för kyrka ser ut såhär. Foto: Maria Lundström

– Jag kände kallelsen att bli präst. Idag är jag präst på teckenspråk och har även en del hörselfrågor på mitt bord.

Vad är speciellt med teckenspråket?
– Du använder rummet. Gesterna gestaltar. Man målar med händerna. Gudstjänsterna blir vackra och poetiska. Även hörande tycker att det är gripande med en teckenspråkig begravning där händerna till exempel kan visa hur själen fladdrar upp till himlen.

Beata räknar upp några fakta. Teckenspråk är utmanande. Det är ett helt annat sätt att tänka. Teckenspråk är olika från land till land. Och det utvecklas hela tiden. Nya ord skapas, som till exempel ordet för Facebook som är en kombination av tecknet för ansikte och bok. Döva och hörselskadade kompenserar bristen på hörsel med sina andra sinnen, syn och känsel blir extra välutvecklade. 

– Att inte höra är att leva i en annan sorts värld. För unga men även för andra åldrar finns ett behov av själavård. Berättelserna de bär på är ofta svåra. När jag började arbeta med detta var de dövas värld sluten. De hade ofta blivit dåligt behandlade. Idag går många hörselskadade på vanliga skolor. De hamnar lätt utanför.

En positiv utveckling är att teckenspråket syns alltmer. Melodifestivalen 2013 innebar ett genombrott. Tommy Krånghs livfulla sätt att teckentolka spred sig som en löpeld och gjorde nätsuccé. En annan trend är att döva är mer öppna både mot andra döva och mot hörande. Utbytet är större.

Revolutionerande operation

Tekniken gör också att färre och färre förblir döva, på grund av CI, Cochleaimplantat. CI är en form av hörapparat för helt döva eller gravt hörselskadade. Man måste vara barn eller ha hört en period av sitt liv för att kunna opereras, detta för att hjärnan ska lära om. Beatas hörselskadade son Ossian har gjort operationen. Det tog honom två år innan förändringen hade satt sig.

– Fenomenet med CI är en sort revolution. Man blir inte hörande men är inte heller genuint döv längre. Det innebär en stor förändring som man måste lära sig att hantera.

I oktober förra året hölls tredagarskonferensen ”Hörare och görare”. Det handlade om hörselskadors följdverkningar. Hur stärker man förmågan att hantera sina skador och hur tar man plats i kyrkan? Hur blir man en bättre ”görare”? Arrangörer var Yrkesföreningen Hörselskadade i kyrkans tjänst (HÖKT) i samarbete med studieförbundet Sensus och Lunds stift.

Att inte höra är att leva i en annan sorts värld.

Beata Sandell

– Det var bra dagar där de senaste rönen om stress och utmattning presenterades. Vad är det som händer på det psykiska planet när man inte hör? Det är jätteviktigt att träffa andra som också är hörselskadade, att acceptera sin identitet.

– Många som är hörselskadade låtsas inte om det. Själv är jag stolt över det. Min skada är en del av mig. Jag vill ha en hörapparat som syns.

Positiv utveckling

2016 pekar mycket framåt. Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå håller kurser om teckenspråk i kyrkan. Här ska man samla kompetens om området och vara en resurs för hela landet.

Ett glädjande steg i rätt riktning. Utbildning och att sprida av kunskap om döva och hörselskadade är A och O, tycker Beata.

Maria Lundström
maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

FAKTA

Beata Sandell är stiftsadjunkt för teckenspråk och hörselfrågor. Beata har vissa konsultativa uppdrag, samarbetar med andra stift, anordnar konferenser som rör hörsel- alternativt teckenspråksfrågor och håller årligen i 20-talet gudstjänster och lika många andakter. Dessutom håller hon i förrättningar som till exempel begravningar på svenska och teckenspråk. Bland det roligaste tycker hon är att hålla konfirmation för hörselskadade eller döva.     

CI, Cochleaimplantat, består av en ljudupptagare kopplad till en processor som överför ljudvibrationerna till elektriska signaler. Signalerna går till en i hörselsnäckan inopererad mottagare. Via anslutna elektroder, som är insatta i innerörat, stimuleras hörselnerven och hjärnan uppfattar ljud.