Bengt Sveder har fått Bodens Närradioförenings förtjänsttecken

Nyhet Publicerad Ändrad

Vid årets föreningsstämma utdelade ordförande Eberth Gustafson förtjänsttecknet i form av en penna märkt ”sekreterare”: En glädjande överraskning för mej. Övriga i styrelsen har beslutat utan att jag vetat något. Vad passande att förtjänsttecknet utgörs av en penna, kommenterar Bengt Sveder.

Bengt Sveder var med och bildade Bodens Närradioförening i mitten på 80-talet och har de senaste 25 åren varit sekreterare i styrelsen. Han är sedan starten av närradiosändningarna i Boden 1986 samordnande producent för Svenska kyrkan.

 

 

Utdelning av förtjänsttecken till Bodens närradioförenings sekreterare efter 25 år Ladda ner
00:00

Bodens närradioförening är en paraplyorganisation för de sju medlemsorganisationer, som sänder över Radio Boden. Fjolårets sändningar gav drygt 9.000 kronor i underskott. Främsta orsaken till det var behov av ny sändarutrustning.

De totala sändningstimmarna har minskat något, men kommunfullmäktigesändningarna har ökat. Inga repriser har sänts av kommunfullmäktige, men på Bodens närradioförenings webbplats finns sändningarna uppdelade på punkter enligt dagordningen för mötena.

Vid föreningsstämman uttryckte man sig positivt till förslag om att i samverkan med kommunen sondera förutsättningarna för en gemensam studio. Radio Bodens sändningar startade från studio 1 i Folkets hus. Kanske cirkeln sluts, om den gemensamma studion kan förläggs dit. På önskelistan står förutom lokal för direktsändning även utrymmen för radioproduktion.