Judiska synagogan
Foto: Mikael Ringlander

Heliga rum

Nyhet Publicerad Ändrad

Utställningens syfte är att bidra till goda relationer mellan människor av olika tro. Genom bilderna ifrån kristna kyrkor, moskéer, synagoga, sikhtempel och buddhisttempel synliggörs likheter och skillnader mellan de olika religionerna och människors sätt att tillbe.

Utställningen bidrar till att öka kunskaper om sin egen och andras religiösa tradition och genom kunskapen kan fördomar och eventuella missförstånd bearbetas. Utställningen ställer också frågor om religionens roll i ett sekulärt samhälle då bilderna åskådliggör människors gemensamma längtan efter hopp och helighet.

Prästen och fotografen Mikael Ringlander och Marika Palmdahl har arbetat tillsammans med att kontakta, bearbeta och besöka ett fyrtiotal lokaler för bön och gudstjänst i Göteborg.

Utställningen är mobil och flexibel. Det betyder att antalet bilder kan variera och att fokus kan skifta. En del uppdragsgivare har velat att utställningen skulle vara lokal och andra har varit mer intresserade av att visa bilder från många olika traditioner.

Visningar och föredrag har i de flesta fall förekommit i anslutning till utställningen. Det har inneburit möten med olika grupper så som församlingsträffar, vid kyrkkaffe och i de flesta fall med skolklasser och lärare. Ibland har visningarna skett tillsammans med en muslimsk företrädare.

 

En folder med frågor finns också att få.

Bilderna kan variera i antal men man bör ha minst 10 stycken, de är 61x93 cm på kapaskiva.

Stafflier finns som bilderna kan stå på.