Öppen nattkyrka får kungligt erkännande

Nyhet Publicerad Ändrad

Några dagar in i februari var Anders Ekhem, kyrkoherde i Malmö, inbjuden av Sveriges kungahus till en representationsmiddag. Detta som ett erkännande för Svenska kyrkan i Malmös insatser för flyktingar och andra.

På plats fanns fler än 150 gäster, såväl representanter för kungahuset och hovet, som ambassader, näringsliv, olika organisationer och även ärkebiskop Antje Jackelén med maken Heinz.

– Det är hedrande för mig och Svenska kyrkan i Malmö att få denna inbjudan. Jag fick ett enskilt, nära, angeläget och djupt mänskligt samtal med Drottning Silvia kring den tid vi lever i och den svåra situationen för flyktingar och andra. Vi var överens om att det är viktigt att vi håller fast vid våra värderingar.

– Drottningen visar en medkänsla och ett engagemang för utsatta människor. Det var ett fint möte och hon sände sitt tack för de insatser som kyrkan gör, berättar Anders Ekhem och fortsätter:

– Vi hade en beredskap i Malmö under hösten att öppna upp S:t Johannes kyrka. I november blev situationen ohållbar på Migrationsverket och förhållandena på Malmömässan var inte acceptabla. I dialog med Migrationsverket öppnade vi då Johanneskyrkan nattetid. Män bussades till kyrkan. Kvinnor och barn kunde tas om hand på Migrationsverket.

Gör inte skillnad på människor

När den förstärkta gränsbevakningen komoch flyktingströmmen sinade valde Svenska kyrkan i Malmö att fortsätta att hålla kyrkan öppen för bön, vila och skydd.

– Nu är det framför allt EU-migranter och hemlösa som söker sig till Johanneskyrkan. Vi vill inte göra skillnad på människor. Det är kopplat till vårt uppdrag som kyrka.

Medan vi pratar får Anders ett sms med en lägesrapport. Den gångna natten var lugn. 78 människor fick skydd i kyrkan. Två anställda finns alltid på plats och en person från ett vaktbolag. Frivilliga kompletterar. Var tredje timme är det en enkel bön, midnatt för nattens vila, klockan 03 för nattens oro och 06 för den nya dagen.

Öppen och tillgänglig

Man ska ha öppet på nätterna februari ut. Sedan ska en utvärdering göras för att se hur man går vidare. Oavsett kommer en större utvärdering göras längre fram i vår inför kommande vinter.

– Vi startade upp väldigt snabbt. Det har varit en utmaning för personalen. Det hade inte gått om vi inte varit ett stort pastorat. Det möjliggör för oss att kraftsamla. Många från skilda kyrkor har varit där på natten och människor har svetsats samman. Även de som inte varit där på natten har på dagen bidragit och möjliggjort för andras nattjänstgöring. Som kyrka är vi kallade att gå utanför vår komfortzon. Det utmanar. Det sliter, men vi är inte kallade till bekvämlighet.

– Varje låst kyrkport är egentligen ett misslyckande. Nu fick vi chansen genom att flyktingarna kom att vara en öppen och tillgänglig kyrka även på natten, avslutar Anders.

Maria Lundström
maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se